De specialisatie van Governance kompas is (grensverleggende) governance in het maatschappelijke domein. We denken graag mee met bestuurders en toezichthouders over strategische vraagstukken met een juridische component of bij ethische dilemma’s op het gebied van goed bestuur en toezicht. Oprichter Sophie: “naast een achtergrond als juriste, filosofe en beleidswetenschapper ben ik opgeleid om te interveniëren in groepsdynamieken en aan de slag te gaan met disfunctionerende patronen. Bovendien heb ik een handen uit de mouwen instelling en houd ik ervan om samen aan de slag te gaan. 

Voorbeelden van projecten zijn interim-bestuurder (bijvoorbeeld bij een fusie, een groeiende organisatie of bij cultuurvraagstukken), inrichten van de medenzeggenschapsstructuur, meedenken over draagvlakcreatie bij organisatiehervormingen en het sparren over een goede rolvervulling als toezichthouder, bijvoorbeeld in de rol van werkgever.”

Portfolio Sophie

 • Evaluaties Raden van Toezicht
  Sinds 2020 heb ik meer dan 20 raden van toezicht begeleid verspreid over heel Nederland in zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Ik ben aangesloten bij het netwerk van evaluatoren van de NVTZ.
 • Interim bestuur/management
  Ik ben interim bestuurder/directeur/manager/bestuurssecretaris (geweest) in verschillende zorgsectoren.
 • Onderwijs
  Ik geef zorgethiek aan verpleegkundigen bij Avans+, ben thesisbegeleid bij de MHBA bij de Erasmus Universiteit. Verder ben ik gastdocent.
 • Juridisch/strategisch
  Ik denk mee met bestuurders bij strategische vraagstukken met een juridische component, zoals bij een fusie, groei, organisatieherinrichting of de implementatie van nieuwe wetgeving.
 • Ontwikkeling samenwerkingsverbanden
  Als projectleider denk ik mee bij de inrichting van de governance van (nieuwe) samenwerkingsverbanden.
 • Governancevraagstukken
  Voor diverse governancevraagstukken denk ik met organisaties mee. Grenzen verleggen en nieuwe manieren van sturen vragen een nieuwe denkwijze. Ik denk mee in diverse commissies zoals de werkgroep vernieuwing branchecode van de Vereniging Hogescholen, de werkgroep Ethisch ondernemen in de Zorg van de NVTZ en de Commissie Certified Boardmembers van het RCBM.
 • Boardroom coaching
  Ik coach bestuurders en toezichthouders om hun impact te vergroten.
 • Intervisiebegeleiding/gespreksbegeleiding
  Ik begeleid directiewerkgroepen en heb een jaarprogramma Impact maken als bestuurder. En ik ben als intervisiebegeleider ingeschreven bij de NVZD.
 • Dagvoorzitter/spreker
  Als dagvoorzitter en spreker daag ik uit het eigenaarschap te verleggen naar de professionals, de grenzen tussen formele zorg en informele zorg en maatschappelijke domeinen te laten vervagen en impact te maken.
 • Onderzoek
  Ik ben gepromoveerd op goed bestuur en doe onderzoek naar governance. 

Over mij

Ik studeerde af in geschiedenis, wijsbegeerte en rechten en promoveerde bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat mij kenmerkt, is dat ik over een aantal paradoxale eigenschappen beschik:

 • ik ben luchtig en ook bloedserieus/gedegen;
 •  Ik ben objectief, maar heb ook een mening/visie;
 • Ik ben een ondernemer/doener, maar ook een beschouwer;
  In mijn werk zet ik deze paradoxen in door tegen te hangen: bij ondernemers breng ik beschouwing, bij onderzoekers visie, bij overbelaste organisaties luchtigheid.