Ontwikkelcentrum

Visie op leren

Leidinggeven, besturen, toezichthouden, managen, het vraagt kennis en vooral ook vaardigheid. Bovendien is iedere situatie uniek. Leren gaat dan ook om het vinden van jouw unieke governance kompas: jouw eigen instrumentenbox om te navigeren in vaak niet eenduidige situaties met niet eenduidige oplossingen. Het sociaal constructivisme gaat er, simpel gezegd, vanuit dat wij onze eigen werkelijkheid creëren. Als leider onderzoek je jouw impact op maatschappelijke vraagstukken en vertalen we deze naar concreet handelen. Daarbij spelen vier pijlers een rol: (wetenschappelijke) kennis, de eigen kennis en ervaring, de ervaring en kennis van collega’s en experts en de context waarin je werkt. Oftewel, evidence based werken. Het onwikkelaanbod is gericht op deze verschillende pijlers. Zo onderzoeken we jouw context en leer je deze zelf te onderzoeken door observatietechnieken.

Resultaat

Sophie heeft haar basiskwalificatie examinering voor het HBO. Ze is dus bevoegd om examens in het hbo af te nemen en beschikt over de kennis om een onderwijsprogramma te ontwikkelen dat leidt tot de gewenste competentieontwikkeling.

De genoemde trajecten leiden niet tot een examen of toets. Wel is het mogelijk per persoon te bepalen wat een gewenst resultaat zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld het afronden van de boardroom coaching met een gezamenlijk gesprek met de voorzitter van de raad van toezicht waarin de ontwikkelde competenties besproken worden.

Bovendien is Sophie aangesloten bij NVTZ als evaluator en bij de NVZD als intervisiebegeleider. De trajecten kunnen dus gebruikt worden voor het accreditatietraject van de NVZD en het traject Goed toezicht van de NVTZ.

Ontwikkelkader

Het kader voor goed bestuur dat wordt gehanteerd is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten vastgelegd in ‘Building a license to lead’ Bijloos, 2019. Het kader voor goed toezicht is ontwikkeld met toezichtexperts Mariëlle Rompa en Leo Schoots. Deze kaders zijn doorontwikkeld op basis van ervaringskennis. Sophie heeft de branchecode voor het hogeronderwijs meeontwikkeld en is vanuit verschillende rollen betrokken geweest bij de interpretatie en evaluatie van de governancecode zorg.

Ontwikkelaanbod

Governance kompas is een CRKBO geregistreerde instelling