Ik ben Sophie Bijloos, eigenaar van Governance kompas. Ik voel me thuis wanneer we samen maatschappelijke meerwaarde creëren. 

Ik ben opgegroeid in een huisartsenpraktijk (mijn vader was huisarts aan huis). Mijn moeder docente en ontwikkelcoach. Het klaar staan voor anderen gecombineerd met ondernemersdrift, is mij met de paplepel ingegoten. Het zorgdragen voor een sterkere positie van kwetsbare mensen in onze samenleving en het zoeken naar een goed antwoord op de grote vraagstukken waar ons zorgstelsel mee geconfronteerd wordt, geven mij energie. 

De buurt waar ik mij het liefst begeef: het kantelpunt. Dit is de buurt van de moedige mensen. De mensen die staan voor een onderstroom die steeds meer kracht krijgt. De doorzetters. Waar we spreken in uitdagingen, waar ideeën in overvloed te koop zijn en waar we elkaar aanmoedigen. Waar we plotseling mogen veranderen, van rol, van positie, van status, van gewoonten. Zo’n kantelpunt is nodig om verder te komen: omdat zorg en welzijn als dienstverlening zien niet meer werkt. Volgens mij zijn zorg en welzijn de kern van ons bestaan, het is ons wezen. Dat vraagt een andere samenleving, waarin zorgzaamheid een centrale waarde is en draagkracht bespreekbaar is. In een maatschappij van rechtvaardigheid wordt weggepoetst dat er veel onrecht is, omdat wat we willen (een rechtvaardige verdeling) niet altijd is wat we kunnen. Laten we beginnen bij wat we kunnen en wat we willen samen te brengen. Dit is het thuis dat ik graag help creëren. 

Duurzame relaties en betrokkenheid weet ik tot stand te brengen door mijn brede kennis en inzicht, mijn open communicatie en omdat ik doe wat ik beloof. Ik geloof dat met persoonlijke, maximale inzet en betrokkenheid de barrières van wat mogelijk wordt geacht, doorbroken kunnen worden. Dit geldt zowel voor mij persoonlijk als voor de organisatie waar ik voor werk.