Mijn specialisatie is goed bestuur en toezicht in de zorg. Ik denk graag mee met bestuurders en toezichthouders over strategische vraagstukken met een juridische component of bij ethische dilemma’s op het gebied van goed bestuur en toezicht.

Voorbeelden van projecten zijn interim-bestuurssecretaris (bijvoorbeeld bij een fusie of een groeiende organisatie), inrichten van de medenzeggenschapsstructuur, meedenken over draagvlakcreatie bij organisatiehervormingen en het sparren over een goede rolvervulling als toezichthouder, bijvoorbeeld in de rol van werkgever.

Portfolio

  • Projectleider integriteit namens NVZD
    Integriteit van bestuurders en toezichthouders in de zorg is een actueel thema. Ik breng verschillende relevante partijen, interne en externe toezichthouders, branches en VWS, samen en werk aan handvatten voor bestuurders en toezichthouders hoe om te gaan met integriteitsvraagstukken.
  • Governance en juridisch advies
    Voor de NVZD beantwoord ik vragen van leden op governance en juridisch gebied. Mijn benadering is hierbij het zoeken naar de best mogelijke uitkomst voor alle partijen en is dus breder dan het beschrijven van de juridische kaders.
  • Kwartiermaker bestuurssecretaris
    Bij een groeiende zorginstelling adviseer ik op bestuurlijk niveau hoe het bestuur voor het realiseren van hun visie de juridische kaders betekenisvol kunnen invullen, bijvoorbeeld bij het organiseren van inspraak en betrokkenheid van cliënten en medewerkers. Ook denk ik mee over de permanente invulling van de functie van bestuurssecretaris binnen de organisatie.